Europejski Fundusz Społeczny

W dniach 12 – 13.09.2009r. uczestniczki projektu ,, Szansa na pracę" współfinansowanego przez Unię Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przebywały na wyjazdowym szkoleniu w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Serocku. Beneficjentki brały czynny udział w warsztatach psychologicznych, korzystały z indywidualnych konsultacji psychologicznych, a w wolnym czasie zwiedzały urokliwe nadzegrzańskie miasteczko.