Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach jest jednostką organizacyjną Gminy, działa w oparciu ustawy o pomocy społecznej. Od 01.05.2004 obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej - z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593)

gops.jpg