W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach działa Punkt przyjmowania i wydawania odzieży oraz innych artykułów (AGD, meble, itp.). Przyjmowane są wyłącznie rzeczy niezniszczone i czyste. Każdy potrzebujący może je otrzymać bezpłatnie w godzinach pracy OPS.