W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobieniach-Jeziorach od 2009 roku działa Punkt Wydawania Żywności.
Żywność przekazywana jest przez Chrześcijańską Fundację „RADOŚĆ” z siedzibą w Warszawie w ramach programu „PEAD” – dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
Żywność przekazywana jest nieodpłatnie osobom, które:
spełniają kryteria określone w art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami),
posiadającym dochód w wysokości 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej,
w ilości nie mniejszej niż 30 kg i nie większej niż 60 kg na osobę w trakcie trwania programu PEAD.
Żywność wydawana jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy ośrodka. W ramach programu wydawane są następujące produkty żywnościowe: mleko, mąka, masło, herbatniki, makaron, płatki kukurydziane, kasze gryczaną, ryż, marchewkę z groszkiem, dżem, mielonkę wieprzową, klopsy w sosie, koncentrat pomidorowy, ser żółty, serki topione, cukier oraz olej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni – 25 685-80-69