Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.

Wszystkie wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach ul. Garwolińska 16a tel. (25)685-80-69.

Informacja o pomocy materialnej dostępna jest również w szkołach publicznych gminy.