Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach informuje, że w 2011r. będzie realizował Projekt systemowy „Szansa na Pracę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie tym będą uczestniczyły 3 kobiety i 2 mężczyzn korzystających z pomocy ośrodka wytypowanych przez pracowników socjalnych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psycho-społecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Powyższy cel zostanie zrealizowany przez:
-udział w warsztatach aktywnych metod poszukiwania pracy,
-podwyższenie kompetencji psycho - społecznych,
-zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursu „ ABC ogrodnictwa” .
Pierwsze zajęcia odbędą się już w czerwcu br.