Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobieniach Jeziorach prowadzi od 1 kwietnia 2012r do 31 maja 2012r. rekrutację kobiet i mężczyzn bezrobotnych korzystających z pomocy GOPS do udziału w projekcie systemowym „ Szansa na pracę” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS lub kontakt telefoniczny tel. 25 685-80-69 w godz. 8-15.